Citatul zilei – 24 noiembrie 2016: O călătorie spre centrul Pământului – Jules Verne

„Acum începea adevărata călătorie și, cu ea, adevăratele greutăți. Cea dintâi era să coborâm prin puțul care se deschidea în fața mea. Era uriaș, cu un diametru de aproape o sută de metri! M-am apropiat de marginea lui și m-am aplecat, dar am simțit că amețesc.

În fața peretelui vertical al acestei găuri căscate, fără nici cea mai mică lumină, mi se făcu părul măciucă. Mă cuprinse o amețeală puternică. Aveam să mă prăbușesc. Hăul de o întunecime nemărginită și fără fund avea să mă înghită… Brusc, o mână mă prinse. Era a lui Hans. Tocmai îmi salvase viața! M-am simțit foarte rușinat văzând sângele-rece al călăuzei noastre și m-am întrebat dacă luasem suficient de multe lecții în clopotnița din Copenhaga…

Avusesem, totuși, timp să văd cum arătau pereții care se cufundau în întuneric. Niște cioturi și asperități promiteau să ne ușureze coborârea, cu condiția să ne prindem de o coardă trainică. Apărea o problemă: cum puteam recupera coarda de jos dacă o prindeam de undeva de sus? Unchiul meu găsi un truc: era suficient să o trece în jurul unei stânci, ca pe o cravată, și să coborâm strângând cu putere în mâini ambele capete; iar jos, nu ne rămânea decât să tragem de unul dintre capete ca să vină toată jos. Și tot așa, de-a lungul întregii coborâri. Trebuia de asemenea, să ne cărăm bagajele.

 – Hans va lua uneltele și o treime din hrană, hotărî unchiul.

Tu vei duce o altă treime și armele. Iar eu mă voi ocupa de ultima treime și de instrumentele fragile.

Apoi avu grijă, dacă putem spune astfel, să arunce pur și simplu celelalte corzi și haine în fundul găurii imense. Marele balot căzu în întuneric, absorbit de un curent cavernos, și dispăru foarte repede. Venise ceasul coborârii.

Ca de obicei, Hans trecu primul. Profesorul îl urmă într-o liniște impresionantă. Asemenea lor, m-am lăsat să alunec de-a lungul peretelui, strângând bine coarda dublă. Cu cealaltă mână, îmi țineam bățul. Piciorul, căutând mereu un punct de sprijin, desprindea uneori o piatră care cădea în hău.

 – Atenție! striga unchiul.”

o-calatorie-spre-centrul-pamantului

Cartea O călătorie spre centrul Pământului poate fi achiziționată de la:

  • elefant.ro
  • libris.ro