Fragmentul zilei – 4 februarie 2020: Marșul lui Radetzky – Joseph Roth

Marsul Lui Radetzky

Înnobilarea familiei Trotta era de dată recentă. Bunicul dobândise titlul după bătălia de la Solferino. Era sloven. Sipolje – numele satului său de obârșie – se adăugase titlului. Soarta îl hărăzise unei fapte deosebite. El însă avusese grijă ca timpurile care au urmat să-i șteargă amintirea. În bătălia de la Solferino, bunicul comanda, ca sublocotenent … Citește mai mult

Fragmentul zilei – 30 noiembrie 2017: Marșul lui Radetzky – Joseph Roth

Doctorul Demant se ridică, începu să se plimbe prin bucătărie, zăbovi în fața portretului Comandantului Suprem, se porni să numere urmele negre ale muștelor de pe tunica împăratului, își întrerupse această ocupație prostească, se apropie de Carl Joseph, puse ușurel mâna pe umerii zguduiți de plâns ai acestuia și își plecă ochelarii scânteietori peste părul … Citește mai mult

La începutul paginii